FAQs

PPA (Power Purchase Agreement) to kontrakt różnicowy w zakresie
zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze
źródeł odnawialnych (corporate PPA).
W Polsce możliwe i dopuszczalne są różne modele umów typu PPA, np.
tzw. on-site (instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy
instalacji odbiorczej odbiorcy, np. instalacja fotowoltaiczna na dachu
fabryki), near site direct wire (instalacja OZE położona jest w
niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną
linią dystrybucyjną) czy klasyczne off site (wytwarzana energia
elektryczna z instalacji OZE, przesyłana jest do odbiorcy za
pośrednictwem linii przesyłowej/dystrybucyjnej operatora sieciowego).

Sprzedaż paliwa gazowego – podobnie jak energii elektrycznej – od kilku lat jest w Polsce uwolniona. Kliencie mogą swobodnie zmieniać
sprzedawcę, często kupując od jednego podmiotu w formacie Dual Fuel.

Zmieniające się prawo i warunki dostawy, skomplikowane umowy i
brak wystarczającej wiedzy – to najczęstsze argumenty klientów,
którzy przeprowadzenie przetargu lub postępowania ofertowego
zlecają firmie zewnętrznej. Pozwala to na świeże spojrzenie
wyspecjalizowanego konsultanta oraz oszczędność czasu.
Dzięki naszym kontaktom z firmami sprzedażowymi, wiedzy i
doświadczeniu, oferujemy profesjonalne przeprowadzenie
przetargu, pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania wraz z analizą
warunków umownych

Grupy Zakupowe to bardzo popularne rozwiązanie kilka lat temu.
W ramach naszych usług proponujemy Państwu zakup energii
elektrycznej i gazu ziemnego poprzez grupy zakupowe. Większy
wolumen zużycia mediów może pozwolić na lepszą cenę mediów dzięki
ekonomice skali.
Klientów grupujemy w odpowiednie koszyki – zależne od profilu zużycia
– dzięki czemu zyskujemy lepsze warunki wyjściowe w rozmowach ze
sprzedawcami

Fotowoltaika (PV) to produkcja energii elektrycznej ze słońca z
wykorzystaniem reakcji fotoelektrycznej.
Obecnie, jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań posiadania
własnych źródeł wytwórczych. Tego typu rozwiązania przyczyniają
się do obniżania kosztów energii elektrycznej, jak również ochrony
środowiska naturalnego.
Moduł PV składa się z paneli i inwertera oraz okablowania.