Sprzedaż mediów energetycznych

pexels-pixabay-355948

Naszym core-biznesem, z którego się wywodzimy, jest sprzedaż energii elektrycznej dla firm i gospodarstw domowych. Jest to medium, bez którego żaden biznes funkcjonować nie może, a do którego obecności jesteśmy przyzwyczajeni.

Od lipca 2007 roku można swobodnie zmieniać sprzedawcę energii elektrycznej. Różnica cenowa między poszczególnymi sprzedawcami może sięgać kilkuset tysięcy złotych w skali roku.

Współpracujemy z najsolidniejszymi, niezależnymi sprzedawcami w poszukiwaniu najlepszej oferty dla naszych Klientów.

01.

Sprzedaż dla domu

Ceny dla gospodarstw domowych (taryfa G) regulowane są przez Urząd Regulacji Energetyki – każdy sprzedawca energii przedstawia do zatwierdzenia Taryfę, z której wynikają Państwa stawki. Co istotne, zaproponowane stawki mogą się różnić – być niższe lub wyższe.

Przygotowana przez nas oferta dla Klienta Indywidualnego to wyszukana wśród sprzedawców alternatywnych najciekawsza propozycja.

Zapraszamy do kontaktu, a w odpowiedzi przedstawimy Państwu indywidualną ofertę.

02.

Sprzedaż dla MSP (do 1 GWH/rok)

Klienci z segmentu Małych i Średnich firm to najliczniejsza grupa odbiorców biznesowych w Polsce. Energia stanowi istotny koszt w ich działalności, przez co cenią sobie solidność i bezpieczeństwo dostaw.

Nie jesteś ekspertem w temacie ofertowania, zmiany sprzedawcy, Prawa Energetycznego? Nie wiesz, którego sprzedawcę wybrać? Pozwól, że Ci pomożemy. Sprzedaż energii elektrycznej dla firm – zapraszamy do kontaktu!

Współpracujemy z dużymi, aktywnymi spółkami obrotu, dzięki czemu wskażemy najlepsze w danym momencie warunki cenowe, przenalizujemy trendy, wynegocjujemy umowę, przeprowadzimy proces zmiany sprzedawcy – jednym słowem, DORADZIMY.

03.

Sprzedaż do Kluczowych Klientów (pow. 1 GWh/ rok)

Stosujemy indywidualne rozwiązania zakupowe dostosowane do potrzeb Państwa firmy:

A. Stała Cena,

B. zakupy transzowe (cena uzależniona od transzy),

C. zakup SPOT (cena zmienna, uzależniona od notowań RDN),

D. kombinacja powyższych modeli, np.: 70% wolumenu zakup transzowy i 30% wolumenu rozliczany w spocie.

Nasza rekomendacja modelu wynika ze szczegółowej analizy Państwa potrzeb.

Umowy PPA

01.

PPA (Power Purchase Agreement) to kontrakt różnicowy w zakresie zakupu energii elektrycznej bezpośrednio od producentów energii ze źródeł odnawialnych (corporate PPA).

W Polsce możliwe i dopuszczalne są różne modele umów typu PPA, np. tzw. on-site (instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorczej odbiorcy, np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki), near site direct wire (instalacja OZE położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną linią dystrybucyjną) czy klasyczne off site (wytwarzana energia elektryczna z instalacji OZE, przesyłana jest do odbiorcy za pośrednictwem linii przesyłowej/dystrybucyjnej operatora sieciowego).

Sprzedaż gazu dla firm

01.

Sprzedaż paliwa gazowego – podobnie jak energii elektrycznej – od kilku lat jest w Polsce uwolniona. Kliencie mogą swobodnie zmieniać sprzedawcę, często kupując od jednego podmiotu w formacie Dual Fuel.

Przy sprzedaży gazu nie ma rozdzielonych umów (na sprzedaż i dystrybucję), a jedna – kompleksowa ze sprzedawcą.

Lista sprzedawców z koncesją dostępna jest na stronie URE.

Sprzedaż gazu dla firm – zapraszamy!

Przetarg na dostawę mediów energetycznych

01.

Zmieniające się prawo i warunki dostawy, skomplikowane umowy i brak wystarczającej wiedzy – to najczęstsze argumenty klientów, którzy przeprowadzenie przetargu lub postępowania ofertowego zlecająfirmie zewnętrznej. Pozwala to na świeże spojrzenie wyspecjalizowanego konsultanta oraz oszczędność czasu.

02.

Dzięki naszym kontaktom z firmami sprzedażowymi, wiedzy i doświadczeniu, oferujemy profesjonalne przeprowadzenie przetargu, pomoc w wyborze najlepszego rozwiązania wraz z analizą warunków umownych.

Grupy zakupowe

01.

Grupy Zakupowe to bardzo popularne rozwiązanie kilka lat temu.

02.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu zakup energii elektrycznej i gazu zimnego poprzez grupy zakupowe. Większy wolumen zużycia mediów może pozwolić na lepszą cenę mediów dzięki ekonomice skali.

03.

W ramach naszych usług proponujemy Państwu zakup energii elektrycznej i gazu zimnego poprzez grupy zakupowe. Większy wolumen zużycia mediów może pozwolić na lepszą cenę mediów dzięki ekonomice skali.

Auto-produkcja energii

jason-blackeye-nyL-rzwP-Mk-unsplash (1)

Autoprodukcja – rozumiana jako produkcja energii elektrycznej przez odbiorcę końcowego, który energię elektryczną wyprodukowaną we własnej instalacji zużywa w znacznej części na potrzeby własne – nie jest wspierana w ogóle.

OZE

01.

Fotowoltaika, panele słoneczne

Fotowoltaika (PV) to produkcja energii elektrycznej ze słońca z wykorzystaniem reakcji fotoelektrycznej.

Obecnie, jest to jedno z najpopularniejszych rozwiązań posiadania własnych źródeł wytwórczych. Tego typu rozwiązania  przyczyniają się do  obniżania kosztów energii elektrycznej, jak również ochrony środowiska naturalnego.

Moduł PV składa się z paneli i inwertera oraz okablowania. Fotowoltaika, panele słoneczne nie mają przed nami żadnych tajemnic. Zapraszamy do kontaktu!

02.

Wiatraki i farmy wiatrowe

Elektrownie wiatrowe to wykorzystanie urządzeń (wiatraków) do produkcji energii elektrycznej z wiatru. Jest to jedno z najpopularniejszych źródeł energii odnawialnej.

Zespoły eletrkowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą nazywane są farmami wiatrowymi lub parkami wiatrowymi.

03.

Pionowe farmy wiatrowe

Turbiny wiatrowe z pionową technologią obrotu są wariacja na temat wiatraków. Jest to rozwiązanie mniej popularne, choć rozwija się dynamicznie.

Pionowe turbiny nie potrzebują tak dużej prędkości wiatru jak wiatraki.

Charakterystyka turbin pionowego obrotu:

 • pracują niezależnie od kierunku wiatru
 • nie posiadają ruchomych elementów na zewnątrz turbiny
 • można je dowolnie składać z segmentów tworząc konstrukcje o dużych mocach
 • pracują przy sile wiatru już od 0,6 – 0,8 m/sek
 • moc pojedynczej turbiny waha się od 2 do 50 kW
 • żywotność turbiny producent szacuje na 70 lat
 • produkcja 3 600 MWh (ze stabilizacją 6 500 MWh) w ciągu roku
 • ze stabilizacją – prąd na żądanie

Zalety turbin pionowych:

 • prosta budowa
 • trwałość i praca w różnych warunkach
 • prosty i szybki sposób łączenia elementów
 • niski koszt jednostkowy w stosunku do uzyskanych osiągów
 • możliwość budowy w bardzo trudnych warunkach terenowych
 • przyjazna dla człowieka i środowiska
 • można ją wkomponować w otoczenie
 • możliwość masowej produkcji

Biogaz

01.

Biogaz jest palnym gazem, będącym produktem fermentacji biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

Biogaz może zostać wykorzystany do produkcji bio-metanu i być spalany w instalacjach zwanych biogazowniami.

Istnieje duży potencjał wykorzystania tego surowca do produkcji energii elktrycznej.

Geotermia

01.

Energetyka geotermalna wykorzystuje energię z wnętrza ziemi, dostępną w postaci gorącej wody. Woda wydobywana jest ze znacznej głębokości, po czym wykorzystywana z postaci ciekłej lub parowej do produkcji energii elektrycznej lub ogrzewania.

Polska posiada olbrzymi i niewykorzystany potencjał wykorzystania geotermii, do czego gorąco zachęcamy.

Kogeneracja

01.

Kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, czyli razem. Proces ten jest najpopularniejszy w ciepłownictwie, ale coraz popularniejsze są jednostki o mniejszej mocy budowane przy zakładach przemysłowych. Kogeneracja jest najlepszych sterowalnym źródłem wytwarzania.

Układy kogeneracyjne mogą wykorzystywać gaz (silnik lub turbina) lub biopaliwo.

Unia Europejska oraz Polska wspiera kogeneracje, oferując premię kogeneracyjną do każdej wyprodukowanej MWh.

Trigeneracja

01.

Trigeneracja jest rozwiązaniem podobnym do kogeneracji, dodające do energii elektrycznej i ciepła chłód użytkowy.

Jest to rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność w branży spożywczej.

Umożliwiamy Państwu produkcję własną energii elektrycznej, ciepła i chłodziwa w cenach niższych niż od dostawców zewnętrznych, przy elastycznych modelach finansowania inwestycji.

Optymalizacja zużycia i dystrybucji

freestock_280669457

W Polsce ok. 90% energii elektrycznej jest produkowane w elektrowniach konwencjonalnych, w których do wytwarzania wykorzystuje się paliwa kopalne, tj. węgiel kamienny oraz brunatny. Ten sposób charakteryzuje się niską sprawnością (do ok. 35%) oraz negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Aspekt ekologiczny związany jest m.in. z faktem, iż spalanie węgla w dużych elektrowniach systemowych powoduje emisję do atmosfery m.in. pyłów, SO2, CO2, NOX. (…)

(…) Zarówno w przedsiębiorstwach, jak i w gospodarstwach domowych stosuje się szereg działań, których celem jest redukcja zużycia energii elektrycznej i ograniczenie jej kosztów. 

Żródło: https://www.astor.com.pl/biznes-i-produkcja/metody-i-sposoby-optymalizacji-kosztow-energii-elektrycznej/

Redukcja mocy biernej

01.

Kompensacja mocy biernej to zastosowanie odpowiednich kompensatorów, które zmniejszą emitowanie mocy biernej. Licznik mierzy trzy rodzaje mocy: czynną (zamienianą na pracę użytkową) , bierną (znajduje się między źródłem a odbiornikiem energii) i pozorną (geometryczną sumę mocy czynnej i biernej). Energia bierna może być pobrana (indukcyjna) i łączy się ją z np. silnikami, piecami oraz energia oddana (pojemnościowa) pojawiająca się przy kondensatorach i długich odcinkach kabli pod napięciem. Moc bierna nie może przekroczyć tangensu fi (tg φ).

Opłata za przekroczoną moc wyróżniana jest na rachunku za dystrybucję, a jej ograniczenie generuje spore oszczędności.

Redukcja mocy biernej jest prostą i niezbyt kosztowną usługą.

DSR (demand side response)

01.

Usługa DSR to dobrowolne i czasowe obniżenie przez odbiorców zużycia energii elektrycznej lub przesuniecie w czasie jej poboru na polecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. (czyli operatora systemu przesyłowego) w zamian za oczekiwane wynagrodzenie. DSR przyczynia się do zachowania stabilności w krajowym systemie elektroenergetycznym (KSE) w przypadku  wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej, w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Krótko mówią, dostają Państwo pieniądze za gotowość do wyłączenia. Usługa ta świetnie łączy się z auto-produkcją.

Strażnik Mocy Zamówionej

01.

Strażnik Mocy Zamówionej jest rozwiązaniem przeznaczonym do kontroli mocy czynnej pobranej – głównie, aby nie płacić kar z tytułu przekroczeń mocy zamówionej.

Funkcje strażnika mocy:

 • śledzenie przebiegu poboru energii w 15-minutowych okresach obliczeniowych,
 • prognoza całkowitego poboru w okresie obliczeniowym,
 • informacja o możliwości przekroczenia mocy umownej,
 • ewentualne sterowanie poborem mocy za pomocą wyjść stykowych,
 • prezentacja danych na ekranie komputera, serwer www
 • rejestracja przekroczeń,
 • archiwizacja profilu mocy.

Oświetlenie LED

01.

Oświetlenie potrafi generować nawet 20-30% zużycia energii czynnej w przedsiębiorstwie. Od kilku lat coraz popularniejsze jest wymiana oświetlanie na LED.

LED-y pobierają mniej energii elektrycznej, mają większą sprawność niż tradycyjne oświetlenie i charakteryzują się dłuższą trwałością.

Optymalizacja kosztów dystrybucji

01.

Z powodów ograniczeń prawnych, odbiorcy energii elektrycznej nie mogą zmienić OSD (dystrybutora energii elektrycznej).

Jednakże, ponieważ OSD podchodzą do klientów hurtowo, a nie indywidualnie, pewne aspekty współpracy można dopracować i zmienić.

Nasza oferta zakłada optymalizację kosztów dystrybucji i oszczędności dla klienta.

Modyfikacja systemów: sprężonego powietrza, klimatyzacji i wentylacji, ogrzewania

01.

Nasz zespół pomoże Państwu w dobraniu odpowiedniego systemu infrastruktury w Państwa zakładzie.

Przeprowadzimy pomiary i zaopiniujemy odpowiednie rozwiązania, zgodnie z najlepszymi praktykami i z wykorzystaniem nowych technologii.

Audyty

freestock_593348663

Nasza firma zajmuje się również przeprowadzaniem różnegotypu ekspertyz. Celem ich jest określenie na badanej danej grupie najbardziej optymalnej ścieżki zmniejszenia kosztów ogrzewania obiektu. Podchodzimy zarówno indywidualnie jak i kompleksowo. Już dziś zleć nam audyt energetyczny budynku lub przedsiębiorstwa!

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa

01.

Audyt Energetyczny Przedsiębiorstwa to kompleksowa analiza przedsiębiorstwa, dotycząca zużywanych mediów energetycznych. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą uzyskiwania informacji o możliwości zmniejszenia zużycia energii we wszystkich obszarach elektroenergetyki przedsiębiorstwa. Od 1 października 2016 r. obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która nakłada na dużych przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata.

Audyty Remontowe

01.

Audyt remontowy to ekspertyza określająca zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia remontowego. Audyt remontowy stanowi postawę do uzyskania premii remontowej. O premię remontową mogą się ubiegać właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku. Celem jest wskazanie zakresu finansowo-rzeczowego inwestycji służącej poprawie stanu technicznego budynku mieszkalnegoz uwzględnieniem 10% zmniejszenia jego zapotrzebowania na ciepło.

Audyty Energetyczne

01.

‌Audyt energetyczny budynku i przedsiębiorstwa to procedura, która ma na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczeniu informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Audyt energetyczny budynku i przedsiębiorstwa składa się z:

 • bilansu energetycznego podmiotu audytowanego,
 • zalecanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną,
 • analizy wpływu zalecanych przedsięwzięć na efektywność ekonomiczną i oddziaływanie na środowisko.

Audyt Efektywności Energetycznej

01.

Audyt Efektywności Energetycznej stanowi element działania systemu wspierającego przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej.

Audyt ten jest wykorzystywany przy ubieganiu się o Białe Certyfikaty.

Audyty Źródeł Energii

01.

Audyty Źródeł Energii są podstawą tworzenia planów inwestycyjnych i modernizacyjnych, a także opracowywania biznesplanów i studiów wykonalności.

Zakres:

 • Analiza prawna
 • Analiza rynku ciepła
 • Ocena rynku paliw
 • Analiza sposobu zarządzania i organizacji w obiekcie
 • Analiza stanu technicznego budynków i instalacji oraz ocena ich przydatności dla przyszłej działalności
 • Analiza zgodności przedsięwzięcia z polityką sektorową Polski i Unii Europejskiej
 • Opis proponowanego systemu wykonawstwa i organizacji
 • Analiza popytu
 • Analiza opcji technicznych
 • Wstępna analiza oddziaływania na środowisko
 • Plan wdrożenia i funkcjonowania inwestycji
 • Analiza finansowo-ekonomiczna
 • Analiza ryzyka i wrażliwości

Audyty Oświetlenia

01.

‌Audyt energetyczny oświetlenia jest bardzo ważnym procesem, wspierającym decyzję o modernizacji oświetlenia. Wykonujemy audyty efektywności energetycznej oświetlenia w oparciu o inwentaryzację sprzętu oświetleniowego dokonaną w trakcie wizji lokalnej.

Audyty te są podstawą do wymiany oświetlenia na LED.

Audyty Procesów Technologicznych

01.

Audyt procesu technologicznego jest jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania, wśród wszystkich obszarów audytowych, ze względu na mnogość różnych procesów technologicznych spotykanych w przedsiębiorstwach. Każdy proces technologiczny wykorzystuje jednak media energetyczne i w każdym procesie technologicznym stosowane są układy regulacyjne, i układy dostarczające media do procesu. To one, w ramach audytu procesów technologicznych, są źródłem wiedzy na temat możliwych oszczędności energii i potencjału optymalizacji.

Opracowanie obejmuje analizę możliwości redukcji zapotrzebowania na media (energia elektryczna, ciepło, woda chłodząca, woda lodowa, sprężone powietrze) przez urządzenia odbiorcze pracujące w instalacji procesowej.

Efektywność energetyczna

1

‌Monitoring zużycia mediów (Smart Metering)

Systemy Zarządzanie Energią ISO 50001

Formuła ESCO

Monitoring zużycia mediów (Smart Metering)

01.

M‌onitoring zużycia energii elektrycznej to system elektroniczny, za pomocą którego można zmierzyć zużycie energii, uzyskując więcej informacji niż w przypadku konwencjonalnego licznika, a także przesyłać i otrzymywać dane przy wykorzystaniu łączności elektronicznej. Systemy te obejmują inteligentne liczniki energii elektrycznej odbiorców energii, infrastrukturę telekomunikacyjną, centralną bazę danych oraz system zarządzający. Inteligentne systemy pomiarowe są częścią inteligentnej sieci elektroenergetycznej i nie powinny być rozpatrywane w oderwaniu od niej. Inteligentne systemy pomiarowe umożliwiają dwukierunkową komunikację, w czasie rzeczywistym, systemów informatycznych z elektronicznymi licznikami energii elektrycznej. Ponadto mogą automatyzować cały proces rozliczania odbiorców energii, od pozyskania danych pomiarowych poprzez ich przetwarzanie i agregację, aż do wystawienia faktur. Monitoring zużycia energii elektrycznej ma wiele zalet, dlatego skontaktuj się już dziś, a wyjaśnimy Ci wszystkie szczegóły!

Systemy Zarządzanie Energią ISO 50001

01.

Norma ISO 50001 – „Systemy zarządzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowania.” wprowadza oraz opisuje pojęcie zarządzania energią stawiając za cel efektywne gospodarowanie energią w każdej formie. Określa wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwolą przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo powinno spełniać. System zarządzania energią jest szczególnie istotny w energochłonnej gałęzi przemysłu lub w przypadku konieczności sprostania wymaganiom i regulacjom dotyczącym emisji gazów cieplarnianych. Norma może funkcjonować niezależnie lub może być zintegrowana z innymi systemami zarządzania.

Formuła ESCO

01.

ESCO, czyli Energy Service Company oznacza firmę oferującą usługi energetyczne. Podmiot tego typu inwestuje swoje środki finansowe wdrażając rozwiązania energooszczędne u klienta i przeprowadza niezbędne prace w obiektach. W praktyce realizuje więc kontrakty wykonawcze i kompleksowe usługi, udzielając klientom gwarancji uzyskania oszczędności. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom klient uzyskuje oszczędności, które z kolei pozwalają mu na spłatę kosztów tejże inwestycji. Po całkowitej „spłacie” kosztów projektu, oszczędności pozostają na rachunku klienta.

Formuła ESCO rozumiana jest jako finansowane zewnętrzne inwestycji i zakup przez klienta produktu końcowego (energia, gaz, ciepło, chłód).

Inne Usługi

Pomiary elektryczne/energetyczne

01.

pexels-lukas-590041 (1)

W wielu zakładach produkcyjnych, korzystających z urządzeń zasilanych energią elektryczną, należy wykonywać pomiary tych urządzeń.

Każdy silnik czy maszyna zużywa się w trakcie używania, spada jego sprawność i wydajność.

Oferujemy Państwu przeprowadzenie kompleksowych pomiarów wszystkich urządzeń w firmie.

Modernizacje układów Pomiarowo-Rozliczeniowych do warunków TPA​

02.

pexels-lukas-590041 (3)

Wszystkie układy pomiarowe w firmach korzystających z zasady TPA przy zmianie sprzedawcy energii elektrycznej, musza dostosować swój układ do zmiany umowy kompleksowej na rozdzieloną.
Proponujemy Państwo zdiagnozowanie obecnego stanu faktycznego oraz przeprowadzenie procesu dostosowania układu wraz ze wszystkimi wymaganymi formalnie działaniami.

Systemy: sprężonego powietrza, klimatyzacji i wentylacji, ogrzewania

03.

pexels-lukas-590041 (4)

Wszystkie wymienione systemy to elementy infrastruktury zakładu, często krytyczne, a niedoceniane. Same sprężarki potrafią mieć straty na poziomie 80 %!

O wszystkie te kwestie należy regularnie dbać – serwisować, sprawdzać sprawność, jak trzeba to wymieniać.

Nasi specjaliści zajmą się Państwa systemami w każdym aspekcie.

Termomodernizacja i termowizja

04.

953836

Badanie termowizyjne to sprawdzenie specjalną kamerą, czy dany budynek/obiekt nie ma miejsc, przez które ucieka ciepło. Każdy ubytek to straty na ogrzewaniu, a na naprawę tych błędów pozwala termomedernizacja.
Jest to dobranie odpowiedniego działania (wymiany okien, drzwi, ocieplenie budynku, etc) do stwierdzonej usterki.

Co więcej, w przypadku firm, za odpowiednią ilość zaoszczędzonej energii można pozyskać Białe Certyfikaty.

Stacja ładowania samochodów elektrycznych

05.

carcharger

Stacje ładowania to coraz popularniejsze rozwiązanie, widoczne na parkingach i miejscach postojowych w galeriach handlowych czy przy hotelach.

Stacje ładowania wykorzystują prąd z sieci lub akumulatorów i służą do ładowania baterii w samochodach elektrycznych.

Zapraszamy do współpracy, jeśli chcą Państwo postawić taką stację na swoim terenie.

Doradztwo prawne z zakresu Prawa Energetycznego

06.

prawo

Zmieniające się ramy prawne są w Polsce problemem dla każdej firmy. Prawo Energetyczne wraz z innymi, powiązanymi aktami prawnymi, to często nowelizowany i uzupełniany przez ustawodawcę.

Współpracując z wiodącymi kancelariami prawnymi, wyspecjalizowanymi w zagadnieniach Prawa Energetycznego, proponujemy rozwiązanie wszelkich Państwa problemów w tym zakresie.

Klastry Energii

07.

klastry

Klastry Energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. Klastry energii realizują cel w sposób przyjazny środowisku dzięki tworzeniu optymalnych warunków organizacyjnych, prawnych i finansowych umożliwiających wdrożenie najnowszych technologii przy uwzględnieniu miejscowych zasobów i potencjału energetyki krajowej. Projekt ma charakter ciągły.

Zapraszamy do współpracy z nami przy tworzeniu Klastra Energii.