Doradztwo energetyczne dla Biznesu

Kierujemy się zasadą: “najtańsza energia to ta niezużyta”. Dlatego też naszym konikiem jest efektywność energetyczna.

Obsługujemy kilkuset klientów z obszaru całego kraju i – zdaje się – że robimy to dobrze, bo nasi klienci ciągle są z nami.

01.

Sprzedaż mediów energetycznych

• Sprzedaż energii elektrycznej:
– Sprzedaż dla domu
– Sprzedaż dla MSP (do 1 GWH/rok)
– Sprzedaż dla dużych odbiorców (pow. 1 GWH/rok) – SPOT, FIX, RDN
• Umowy PPA
• Sprzedaż gazu
• Sprzedaż gazu w butlach
• Przetarg na dostawę mediów energetycznych
• Grupy Zakupowe

02.

Audyty

• Audyty Energetyczne Przedsiębiorstw
• Audyty Remontowe
• Audyty Energetyczne
• Audyty Efektywności Energetycznej
• Audyty Źródeł Energii
• Audyty Oświetlenia
• Audyty Procesów Technologicznych

03.

Optymalizacja zużycia i dystrybucji

• Redukcja mocy biernej
• DSR
• Strażnik Mocy
• Oświetlenie LED
• Optymalizacja kosztów dystrybucji
• Modyfikacja systemów: sprężonego powietrza, klimatyzacji
i wentylacji, ogrzewania

04.

Auto-produkcja

 OZE:
– Fotowoltaik
– Wiatraki i farmy wiatrowe
– Pionowe farmy wiatrowe
Biogaz
Geotermia
Kogeneracja
Trigeneracja

05.

Inne usługi

• Pomiary elektryczne/energetyczne
• Inwestycje Elektroenergetyczne
• Modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych do warunków TPA (Third-party Access)
• Systemy: sprężonego powietrza, klimatyzacji i wentylacji, ogrzewania
• Termomodernizacja i termowizja
• Stacja ładowania samochodów elektrycznych
• Doradztwo prawne z zakresu Prawa Energetycznego
• Klastry Energii

Misja

Budowa portfela dużych, świadomych klientów biznesowych z nakierowaniem na lepsze używanie energii przez auto produkcję oraz oszczędzanie wszelkimi metodami z wykorzystaniem nowych produktów i technologii. Profesjonalne doradztwo energetyczne dla firm.

Wizja

Efektywna energetycznie Polska z naszym udziałem jako lidera rozwiązań dla odbiorców mediów energetycznych.