Polityka prywatności

Drogi użytkowniku!

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. Dlatego też poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane przez nasz Portal. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Krajowy Instytut Doradztwa Energetycznego Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Agatowej 33/71, 30-798 Kraków, NIP: 6793217297, REGON: 388938033, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Warszawie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900727, email kontaktowy: biuro@kide.pl („Administrator”).

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

W trakcie procesu rejestracji konta na Portalu zostaniesz poproszony o podanie Twoich danych osobowych. Twoje dane przetwarzane są przez nas we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Portalu i świadczeniem usługi dostępu do publikowanych w nim treści.

Cel przetwarzania:

Świadczenie dostępu do treści Portalu
Marketing bezpośredni
Przesyłanie Newslettera

Podstawa przetwarzania:

Umowa dostępu do treści Portalu, wykonywana na Twoje żądanie, w zakresie danych niezbędnych do jej zawarcia i wykonania, w tym np. rozliczenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
Twoja zgoda wyrażona w Portalu na przesyłanie newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Podanie danych:

Dobrowolne.

Skutek niepodania danych:

W zależności od celu, w jakim dane są podawane:

brak możliwości otrzymywania newslettera i informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych w Portalu

Możliwość cofnięcia zgody:

w każdej chwili

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych;
ustanie możliwość ustalania, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą przez Portal przez strony;
cofniesz zgodę na przetwarzanie danych – w zakresie, w jakim była podstawą przetwarzania;
zostanie przyjęty Twój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub gdy dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego;

– w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa i najwyższymi standardami, zmierzające do ochrony Twoich danych, w tym ich integralności i poufności.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania:

dostępu do Twoich danych osobowych,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
żądania przeniesienia danych do innego administratora,

A także:

wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych:
z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora),
jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw.

Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.

CIASTECZKA

Nasz Portal, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te:

są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.)
umożliwiają Ci, m.in., korzystanie z wszystkich funkcji Portalu
nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia

Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz:

usunąć pliki cookies
blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości

W naszym Portalu ciasteczka wykorzystywane są w celu:

zapamiętywania informacji o Twojej sesji
statystycznym
marketingowym
udostępniania funkcji Portalu

Aby wyłączyć stosowanie plików cookies kliknij tutaj lub tutaj. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Firefox
Chrome
Safari
Internet Explorer / Microsoft Edge

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz w Wikipedii.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców Twoich danych:

dostawcy usług IT, zajmujący się obsługą i zmianami technicznymi Portalu;
biuro księgowe i doradcy prawni;
odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych;
pośrednicy płatności – w zakresie przetwarzającym Twoją płatność za wykupione abonamenty.

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych?

A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z naszą Polityką Prywatności? Napisz na adres e-mail: biuro@kide.pl